~20,000 harmonica tabs, chords and licks
Publish Tab Login Register
Search for tabs or chords for harmonica :
Show filter

Kungssången
by Carl Vilhelm August Strandberg/ Otto LindbladDifficulty: Beginner
Key: C
Type: Diatonic

Harmonica tab :

    6   5   6    7  7    -7  -6   6  
1. Ur svenska hjärtans djup en gång,
6  -9  9    -8   7 -7 -6 -7 7     
en samfälld och en enkel sång
7   6    6    -6-7    7
som går till kungen fram! 
6    -5-5  5  -5   6  -6   6  -5
Var honom trofast och hans ätt, 
6    -5 -5 -5  -5   5 -4    4
gör kronan på hans hjässa lätt,
4     5  -5   6  4  -6  6   -5
och all din tro till honom sätt, 
4  -4   -4   6 -5   5-5-5
du folk av frejdad stam. 
 2. O konung, folkets majestät
är även ditt. Beskärma det
och värna det från fall! 
Stå oss all världens härar mot, 
vi blinka ej för deras hot, 
vi lägga dem inför din fot, 
en kunglig fotapall. 
 3. Du himlens Herre med oss var, 
som förr Du med oss varit har, 
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos Sveakungen och hans män, 
och låt Din ande vila än
utöver nordanland! 
 Kungssången (Hymn to the King)
This is the Royal hymn to the Monark of Sweden. If the King is presentthis hymn is played and sung to honor him.. It is very patriotic andfilled with historic remarks of the mighty stringth and fearless forceof The Kings from the North and his loyal men.......(Since the Vikingsyou know...) 
 Text: Carl Vilhelm August Strandberg Musik: Otto Lindblad, 1844 

Audio/Video:

There is no audio or video yet

Similar to this tab:

HarmonicaChords help you find many tabs, licks and chords quickly.